Medische Trainingstherapie (MTT)

Medische trainingstherapie past de principes uit de trainingsleer toe binnen de fysiotherapie. Waar de fysiotherapie zich meestal in 1e instantie richt op de stoornis zoals pijn en het bewegingsverlies, richt de MTT zich op de stabiliteit en de coördinatie. Dat wil zeggen doelgericht trainen van de juiste spieren.

Het einddoel is een optimaal functioneren, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. De training is gericht op de persoonlijke doelstellingen van de deelnemer.

Onder deskundige begeleiding wordt er een programma opgebouwd. De kans op overbelasting of blessures is hierdoor gering. Tevens wordt er een oefenprogramma voor thuis opgebouwd om de zelfredzaamheid te bevorderen en om herhaling van klachten te voorkomen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op René Kooijmans.