Ademtherapie

Voor de meeste mensen is ademhalen iets heel vanzelfsprekends. Toch is ontspannen ademhalen voor sommigen een hele kunst. Want emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand. Denk maar aan hyperventilatie of angst- en paniekstoornissen. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten, en een sterke beperking in het dagelijkse functioneren.

Je bewust worden van de manier waarop je ademt, is een van de doelen van ademtherapie. Daarnaast leert de patiënt nadelige  ademgewoonten af en zo te ademen dat het lichaam ontspant. Daardoor is de patiënt uiteindelijk ook beter in staat stressvolle situaties het hoofd te bieden.

Bij de ademtherapie wordt er incidenteel gebruik gemaakt van de hartcoherentie methode. Aan de hand van biofeedback apparatuur wordt er getracht stress te reduceren. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Robert van Leeuwen.