Tarieven

Voor niet gecontracteerde zorg hanteren wij in 2018 de volgende tarieven:

Reguliere zitting fysiotherapie                                        €35,00
Reguliere zitting fysiotherapie met uitbehandeling €46.00
Reguliere zitting fysiotherapie in inrichting €46,00
Screening, intake en onderzoek  €55,00
Intake en onderzoek na verwijzing  €45,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €60,00
Schriftelijk rapport / informatieverstrekking €38,05
   

Voor gecontracteerde zorg bestaan afwijkende , contractueel vastgelegde, tarieven welke overeengekomen zijn met diverse zorgverzekeraars.

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie dient u de behandeling contant of via pin af te rekenen.