Aanmelden DTF verwijzing

Vanaf 2006 kunt u zich zonder verwijzing aanmelden bij de fysiotherapeut. U belt op of mailt voor een afspraak en kunt heel snel en zonder verwijsbriefje terecht. Uiteraard kunt u nog steeds met tussenkomst van de huisarts of specialist met een verwijsbrief bij ons terecht. Alle therapeuten hebben de verplichte scholing voor directe toegankelijkheid gevolgd.

Indien u zich aanmeldt zonder tussenkomst van uw arts, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. We beginnen met een inventarisatie van de hulpvraag en kijken of er geen contra-indicaties zijn. Daarna vindt er eventueel een kort onderzoek plaats. Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop adviseert de fysiotherapeut u naar de huisarts te gaan of zal de therapeut zelf contact opnemen met de huisarts. Daarnaast bekijken we of fysiotherapie voor u zinvol is. Is dat het geval dan zal er een uitgebreide intake en een onderzoek plaats vinden.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Voor sommige aandoeningen is echter wel een verwijzing noodzakelijk. Dit zijn in de regel de aandoeningen die op de door de overheid samengestelde “Chronische Lijst” staan en mogelijk een langer behandeltraject behoeven. Deze lijst is te vinden op www.defysiotherapeut.com.